Prodej lesních pozemků v obci Čachrov o velikosti 5 844 m²

 
Aktuální cena 37 000 Kč / za pozemek

Pro přihazování musíte být přihlášen.

Reálný aukční čas:
 

* Tato aukce probíhá směrem nahoru, Vaše nabídka musí být vyšší než aktuální cena.

Aktuální výherce

Přihodili Cena Datum / čas
účastník124 37 000 Kč 01. 02. 2018 17:23
účastník123 36 000 Kč 01. 02. 2018 17:21
účastník124 35 000 Kč 01. 02. 2018 17:19
účastník123 34 000 Kč 01. 02. 2018 17:16
účastník124 33 000 Kč 01. 02. 2018 17:15
účastník123 32 000 Kč 01. 02. 2018 17:13
účastník124 31 000 Kč 01. 02. 2018 17:12
účastník123 30 000 Kč 01. 02. 2018 17:11
účastník124 29 000 Kč 01. 02. 2018 17:09
účastník123 28 000 Kč 01. 02. 2018 17:07
účastník124 27 000 Kč 01. 02. 2018 17:04
účastník123 26 000 Kč 01. 02. 2018 17:03
účastník124 25 000 Kč 01. 02. 2018 17:01
účastník123 24 000 Kč 01. 02. 2018 16:59
účastník124 23 000 Kč 01. 02. 2018 16:57
účastník123 22 000 Kč 01. 02. 2018 16:56
účastník124 21 000 Kč 01. 02. 2018 16:55
účastník123 20 000 Kč 01. 02. 2018 16:00

Data aukce

 
 
Číslo zakázky: IETP94860
Aukci založil: Praha - pobočka
Počet přihození: 18
Nejnižší podání: 20 000 Kč / za pozemek
Kup teď : Ne
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Maximální příhoz: 9 900 Kč
Status aukce: ukončená
Vítězná cena: 37 000 Kč
Vítěz: účastník124
Začátek aukce: 01. února 2018 16:00
Konec aukce: 01. února 2018 17:26
 
 

Popis

Předmětem elektronické aukce je nemovitost evidovaná na LV č. 208 pro katastrální území Zahrádka u Čachrova, obec Čachrov, okres Klatovy, vedený u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, a to jmenovitě:

Pozemek p. č. 126, o výměře 5 844 m2, vedený jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

Dle lesní hospodářské osnovy:

Popis porostu: Svah s JV expozicí. Úzký pruh lesa s výběžkem k JV. EVL_Šumava.

Popis porostní skupiny:

Porostní sk. 1 - Holina po úmyslné těžbě řídce zarostlá náletovými dřevinami a buření. KL, BR + DTO:Rekonstrukce.

Porostní sk. 5/3 - Etážová skupina. Jako horní etáž popsána kmenovina SM, vyvětvená, rostoucí v pruhu podél JZ okraje PSK a kmenovina KL rostoucí jednotlivě nad SM tyčkovinou. TR +. Dolní etáž tyčkovina SM. JR, KL +.

Hranice pozemku nejsou v terénu nijak vyznačeny.

Vyhlašovatel upozorňuje, že nemá k dispozici dokumentaci k předmětu aukce.

Vyhlašovatel a poskytovatel upozorňuje, že informace o předmětu aukce jsou uvedeny pouze podle

dostupných informací.

Práva věcných břemen a jiných věcných práv k věcem cizím a závazků jsou zapsána na příslušném listu vlastnictví, který tvoří přílohu této vyhlášky.

Dokumenty a soubory ke stažení

IETP94860, Čachrov, Aukční vyhláška - 2.kolo - inz.pdf  |  Obchodní podmínky pro elektronické aukce 2.1. 2017_06_01.pdf  

Fotografie

 
 
 

Zpráva o průběhu aukce       Zpráva o průběhu aukce v PDF

Účastník Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
účastník123 01. 02. 2018 16:00:48 0 Kč 20 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 16:55:23 1 000 Kč 21 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 16:56:22 1 000 Kč 22 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 16:57:11 1 000 Kč 23 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 16:59:05 1 000 Kč 24 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:01:05 1 000 Kč 25 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 17:03:16 1 000 Kč 26 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:04:50 1 000 Kč 27 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 17:07:42 1 000 Kč 28 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:09:19 1 000 Kč 29 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 17:11:40 1 000 Kč 30 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:12:25 1 000 Kč 31 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 17:13:33 1 000 Kč 32 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:15:24 1 000 Kč 33 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 17:16:04 1 000 Kč 34 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:19:54 1 000 Kč 35 000 Kč
účastník123 01. 02. 2018 17:21:50 1 000 Kč 36 000 Kč
účastník124 01. 02. 2018 17:23:47 1 000 Kč 37 000 Kč